DOLY CHOMUTOVA A OKOLÍ II.

Mezi Velkým Otvickým rybníkem (Bandou) a bývalými Michanicemi, které stávaly přibližně v místě dnešní odkalovací nádrže válcoven trub, se v polovině 19. století nacházel rozsáhlý komplex dolových měr, na kterém baron Riese-Stallburg založil dva doly, Augusta a Hugo.
Důl Augusta, později přejmenovaný na Karel, ležel nedaleko tehdejší Mannesmannovy továrny na výrobu trub, kam také směřovala jeho produkce. Poloha dolu vychází přibližně do oblasti západního konce dnešní AK haly v areálu Sandviku. Na jedné s kreseb Mannesmannovy továrny skutečně v tomto místě stojí průmyslová stavba s továrními komíny. Kresba sice není datována, ale podle zobrazených objektů válcoven, spadá do doby před výstavbou dolu Julius, který na přelomu 19. a 20. století po požáru jámy dolu Karel převzal zásobování válcoven uhlím. Na novějších vyobrazeních je pak zcela zřetelně rozpoznatelná lanovka k dolu Julius, ale objekty v místě dolu Karel již chybí. Jáma sice byla později obnovena, ale zbylé zásoby byly dotěženy z dolu Julius.
V pozadí levé části kresby pod nápisem Komotau (Chomutov) se nachází průmyslový objekt se dvěma komíny. Kresba Mannesmanovy továrny na výrobu trub tak zachycuje i důl Karel. Není to ale nijak neobvyklé, v pozdější době byly válcovny s oblibou také zobrazovány se „svým" dolem Julius.
V pozadí levé části kresby pod nápisem Komotau (Chomutov) se nachází průmyslový objekt se dvěma komíny. Kresba Mannesmanovy továrny na výrobu trub tak zachycuje i důl Karel. Není to ale nijak neobvyklé, v pozdější době byly válcovny s oblibou také zobrazovány se „svým" dolem Julius.
Podoba dolu Karel se dochovala na této historické fotografii ze sbírek Chomutovského oblastního muzea.
Podoba dolu Karel se dochovala na této historické fotografii ze sbírek Chomutovského oblastního muzea.
Na důlních mapách Geofondu jsou ale do tohoto místa situovány jámy hned tři. První z nich se nachází doslova za vraty již zmiňované haly, druhá je přímo pod kompenzační stanicí Sandviku a třetí v místě bývalé vnitropodnikové železniční vlečky válcoven, dnes je zde solární elektrárna. Všechny tři jámy jsou zakresleny i v mapách SHD, kde jedna je uvedena jako jáma Karel, další je označena jako větrná jáma a třetí je bez popisu. Po původních objektech dolu dnes kromě zmiňované kresby nejsou již žádné stopy.
Na západním konci haly Sandviku, přímo za těmito vraty je udávána poloha první ze dvou větracích jam dolu Karel
Na západním konci haly Sandviku, přímo za těmito vraty je udávána poloha první ze dvou větracích jam dolu Karel
Druhá větrací jáma je pod touto kompenzační stanicí, což je zařízení sloužící k vyrovnávání výkyvů elektrického napětí a rušení z těžkých provozů.
Druhá větrací jáma je pod touto kompenzační stanicí, což je zařízení sloužící k vyrovnávání výkyvů elektrického napětí a rušení z těžkých provozů.
O těžní jámě Karel by se skoro dalo říci, že leží za devatero horami a devatero řekami, ale je to o kousek blíže, pouze za pěti řadami solárních panelů v místě odbočky železniční vlečky v areálu válcoven. Bohužel zde žádné přístupné místo s lepším výhledem není, tak alespoň toto.
O těžní jámě Karel by se skoro dalo říci, že leží za devatero horami a devatero řekami, ale je to o kousek blíže, pouze za pěti řadami solárních panelů v místě odbočky železniční vlečky v areálu válcoven. Bohužel zde žádné přístupné místo s lepším výhledem není, tak alespoň toto.
Místo, kde stával důl Hugo, byste dnes našli v polích za sídlištěm Zadní Vinohrady. Přestože byl jeho provoz velice krátký, jednalo se o moderní podnik, který byl dokonce připojen železniční vlečkou na trať Teplicko-Ústecké dráhy. Protože se důl nacházel a vlastně i dodnes nachází mimo obytnou i průmyslovou zástavbu, jsou některé jeho části , na rozdíl od dolu Augusta, dodnes rozpoznatelné. V terénu je zcela jistě nejnápadnější remízek v místě větrné jámy. Po těžní jámě už sice nejsou žádné stopy, ale na leteckých fotografiích z 50. let se v jejím místě cosi nacházelo. Pro nízkou kvalitu ale nelze rozeznat, jestli se jedná např. o základy budovy, nebo pouze o nějaké křoví. Na těchto snímcích je také v místě větrné jámy vidět čerstvé terénní úpravy, které mohou souviset s jejím zajištěním.
Tady kdysi stávala větrná jáma dolu Hugo. Dnes je v jejím místě remízek uprostřed polí. Fotografie je pořízena přibližně ve směru k místu bývalé těžní jámy, po té ale dnes již nejsou v terénu žádné stopy.
Tady kdysi stávala větrná jáma dolu Hugo. Dnes je v jejím místě remízek uprostřed polí. Fotografie je pořízena přibližně ve směru k místu bývalé těžní jámy, po té ale dnes již nejsou v terénu žádné stopy.
Dalším zajímavým objektem je těleso železniční vlečky vedoucí k tomuto dolu od Kamencového jezera. Pro sledování jeho průběhu je lepší opět sáhnout po historických leteckých snímcích, kde je mnohem lépe rozeznatelné než dnes. Při porovnání se současným stavem je tak zřejmý důvod, proč se nedaleká polní cesta tak klikatí. Stále se totiž vyhýbá konci této zaniklé vlečky.
Mapa polohy jam dolu Hugo, jeho dobývacího prostoru a důlních děl podle map SHD. Zobrazena je také trasa železniční vlečky vedoucí od Kamencového jezera.
Mapa polohy jam dolu Hugo, jeho dobývacího prostoru a důlních děl podle map SHD. Zobrazena je také trasa železniční vlečky vedoucí od Kamencového jezera.
V některých místech jsem se zmínil o dolu Julius. Tomu bude věnován celý následující díl.


  Text: Martin Kunz
  Foto: Martin Kunz, Martin Hanzlík

Literatura:
BÍLEK, Jaroslav, Ladislav JANGL a Jan URBAN. Dějiny hornictví na Chomutovsku. V Chomutově: Vlastivědné muzeum, 1976, 191 s., [17] l. obr. příl.
Česká geologická služba: Báňské mapy (Geofond) [online]. [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.geofond.cz/wbanskemapy/
Česká geologická služba: Mapový server [online]. [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver
Historická ortofotomapa CENIA 2010 a GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010, podkladové snímky VGHMÚř Dobruška 2009. Dostupné z: http://kontaminace.cenia.cz
Oblastní muzeum Chomutov,příspěvková organizace: sbírka báňských map.           
11.05.2013 23:20:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2017, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one