Jáma Gabriela I. patřící k dolu Milosrdenství se nacházela na místě budovy č.p.2076 v areálu firmy Wekus vedle bývalého kina Oko. Obrys budovy do které byla jáma situována je na mapách dohledatelný od poloviny 19. stol. až do v 70. letech století minulého. Některé zdroje udávají polohu jámy v trávníku před budovou, jiné zase na dvůr těsně za ní. Spolehlivost určení polohy ale nelze ověřit, protože není známo, odkud byla poloha převzata.
Jáma Gabriela I. patřící k dolu Milosrdenství se nacházela na místě budovy č.p.2076 v areálu firmy Wekus vedle bývalého kina Oko. Obrys budovy do které byla jáma situována je na mapách dohledatelný od poloviny 19. stol. až do v 70. letech století minulého. Některé zdroje udávají polohu jámy v trávníku před budovou, jiné zase na dvůr těsně za ní. Spolehlivost určení polohy ale nelze ověřit, protože není známo, odkud byla poloha převzata.
5.12.2013 Závěrečný díl seriálu o uhelných dolech na území Chomutova se věnuje oblasti Horní Vsi
Historie posledního významějšího chomutovského dolu Milosrdenství ( Barmherzigkeit ) označovaného také jako Gabriela je tak trochu zamotaná. Založila ho v polovině 50. let 19. století  ...
Pohled na opuštěný areál ČSAD z jižní strany v roce 2005. Zajímavé jsou zde dvě budovy otočené štítem k prostranství. Ta bližší v sobě ukrývá základ komína, který původně stál volně a budova k němu byla přistavena až později. V místě té vzdálenější stávala šachetní budova. Ta ale neodpovídá původnímu půdorysu a pochází zřejmě až z pozdější doby činnosti dolu, nebo vznikla při pozdějších přestavbách.
Pohled na opuštěný areál ČSAD z jižní strany v roce 2005. Zajímavé jsou zde dvě budovy otočené štítem k prostranství. Ta bližší v sobě ukrývá základ komína, který původně stál volně a budova k němu byla přistavena až později. V místě té vzdálenější stávala šachetní budova. Ta ale neodpovídá původnímu půdorysu a pochází zřejmě až z pozdější doby činnosti dolu, nebo vznikla při pozdějších přestavbách.
17.9.2013 Tento díl je věnován druhému nejvýznamnějšímu chomutovskému dolu Maxmilian, zkráceně zvaném Max
Na jižním předměstí Chomutova v těsném sousedství vlečky vedoucí do Mannesmannových závodů, byl na přelomu 60. let 19. století založen Severozápadočeskou uhelnou společností důl Max.
Nejznámější fotografie dolu Julius použitá i v knize Dějiny hornictví na Chomutovsku. Ve pořadí zleva je budova elektrárny s vyšším komínem na kterou navazuje kolejová lávka zakončená v úrovni druhého komína výtahem. Tudy se dopravovalo uhlí do zásobníků k jednotlivým kotlům elektrárny. vedle výtahu je budova bývalé kotelny za kterou jsou chladící věže. Dále vlevo se nachází budova třídírny s nákladištěm lanové dráhy. Na ní navazuje dopravní lávka nákladiště kolejové a automobilové dopravy s výtahem, za kterou je budova kanceláří a úplně k pravému okraji fotografie směřuje lávka pro odvoz hlušiny na haldu.
Nejznámější fotografie dolu Julius použitá i v knize Dějiny hornictví na Chomutovsku. Ve pořadí zleva je budova elektrárny s vyšším komínem na kterou navazuje kolejová lávka zakončená v úrovni druhého komína výtahem. Tudy se dopravovalo uhlí do zásobníků k jednotlivým kotlům elektrárny. vedle výtahu je budova bývalé kotelny za kterou jsou chladící věže. Dále vlevo se nachází budova třídírny s nákladištěm lanové dráhy. Na ní navazuje dopravní lávka nákladiště kolejové a automobilové dopravy s výtahem, za kterou je budova kanceláří a úplně k pravému okraji fotografie směřuje lávka pro odvoz hlušiny na haldu.
30.6.2013 Další díl uhelného seriálu, tentokrát o dolu Jana Žižky na jižním předměstí Chomutova.
V archivech se dochovala poměrně bohatá výkresová dokumentace a tak je možné zrekonstruovat vývoj areálu dolu od doby krátce po jeho vzniku až po ukončení těžby.
Tady kdysi stávala větrná jáma dolu Hugo. Dnes je v jejím místě remízek uprostřed polí. Fotografie je pořízena přibližně ve směru k místu bývalé těžní jámy, po té ale dnes již nejsou v terénu žádné stopy.
Tady kdysi stávala větrná jáma dolu Hugo. Dnes je v jejím místě remízek uprostřed polí. Fotografie je pořízena přibližně ve směru k místu bývalé těžní jámy, po té ale dnes již nejsou v terénu žádné stopy.
11.5.2013 V tomto díle se budeme věnovat dolům na Zadních Vinohradech a v areálu válcoven.
Mezi Velkým Otvickým rybníkem (Bandou) a bývalými Michanicemi, které stávaly přibližně v místě dnešní odkalovací nádrže válcoven trub, se v polovině 19. století nacházel rozsáhlý komplex dolových měr, na kterém baron Riese-Stallburg založil dva doly, Augusta a Hugo.
Takto vypadají budovy dolu Weisenschacht dnes.
Takto vypadají budovy dolu Weisenschacht dnes.
17.4.2013 První díl seriálu o zaniklých hlubinných hnědouhelných dolech v Chomutově a jeho okolí.
  Většina z nás každý den prochází, projíždí, nebo nakupuje v místech bývalé hlubinné těžby, kterým se lze v Chomutově a jeho okolí jen těžko vyhnout. O historii těchto míst už toho bylo napsáno velice mnoho a není žádný problém se dozvědět kdo který důl založil, komu ho prodal, kolik uhlí vytěžil, jaké byly platy, nebo kde se zrovna stávkovalo. Nebudu proto nosit dříví do lesa, zvláště v konkurenci opravdu kvalitních publikací, a zkusím toto téma chytnout za úplně opačný konec. Existence téměř každého dolu se na velice dlouhou dobu zapsala do vzhledu krajiny a způsobu dalšího využívání území dotčeného těžbou a mnohé z těchto otisků se zachovaly dodnes. Někdy jsou to jen drobné znaky jako změna směru polní cesty, drobná vyvýšenína, nebo remízek v poli, jindy se podaří i cennější úlovek jako základy budov, nebo zbytky výstroje na ohlubni zasypané jámy. A právě hledání a identifikace těchto stop bude hlavní náplní tohoto seriálu.
18469894_128.jpg
29.3.2012  Do témat jsme zařadili obsáhlý článek o historii hornictví v Hoře Svatého Šebestiána od Martina Kunze
Založení osady Passberg je v historických pramenech uváděno velmi nejednotně a to od konce 13. století až po druhou polovinu 14. století. S největší pravděpodobností je ale její vnik svázán s rozhodnutím krále Václava IV., který roku 1380 na žádost Řádu německých rytířů v Chomutově, přeložil obchodní trasu z Čech do Saska přes Chomutov ...
Copyright © Martin Virt 2007-2017, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one