Fluorit, drúza krystalů do 10mm, žíla Josef
Fluorit, drúza krystalů do 10mm, žíla Josef
2.9.2011 Do nalezišť Teplicka byla přidána lokalita Moldava, kde před pár lety ukončil těžbu poslední fluoritový důl Krušnyých hor
V září 2010 jsem dvakrát navštívil Moldavu s cílem lokalizovat a prozkoumat pozůstatky po těžbě našeho největšího ložiska fluoritu. Těžba se soustředila na dvou hlavních žilách: žíle Josef, nacházející se na severním svahu nad potokem, a žilném systému Papoušek
Drůza oktaedrů neznámého minerálu do 2mm pseudomorfovaných covelínem. Foto 20x15mm.
Drůza oktaedrů neznámého minerálu do 2mm pseudomorfovaných covelínem. Foto 20x15mm.
22.12.2010 Na rozdíl od stavu popisovaného v tomto článku je v současné době (2015) ložisko připravováno k těžbě a popisovaná místa již nejsou volně přístupná.
Na druhé straně údolí říčky Polavy, coby kamenem dohodil od Nového Zvolání u Vejprt, nachází se, již na německém území, významný revír Niederschlag, kde za socialismu probíhal intenzivní průzkum a těžba uranových rud a fluorit-barytové suroviny, jejíž pozůstatkem je pásmo mohutných hald
Zbytky horní etáže bývalého kamenolomu, v pozadí Želenický vrch
Zbytky horní etáže bývalého kamenolomu, v pozadí Želenický vrch
30.4.2013 Naleziště aragonitu z bývalé vulkanické oblasti Českého Středohoří pro Vás popsal Martin Virt
Severně od Obrnic se rozkládá opuštěný čedičový kamenolom, v současnosti sloužící jako skládka. Přístupné jsou už jen stěny svrchní etáže. Na puklinách olivinického nefelinitu, jehož stáří je odhadováno na 29,4 miliónu let se vyskytuje aragonit.
Aranžmá fosilizovaných částí kmenů přímo na haldě
Aranžmá fosilizovaných částí kmenů přímo na haldě
15.10.2011 (aktualizace 19.6.2015) Při poslední návštěvě nebylo nutné ani kopat, stačilo vybrat z toho, co opršelo na povrchu haldy
Nad obcí Okořín se nachází bývalý hlubinný důl Nová Běta, původním názvem Elektra. Ten zde mezi lety 1922 a 1977 těžil necelé tři metry mocnou hnědouhelnou sloj. Po zrušení dolu byly těžební a úpravárenské budovy zbourány a zbytek důlního podniku je dodnes využíván jako průmyslový areál.
Krystaly pyromorfitu velké do 3mm na puklině ruly
Krystaly pyromorfitu velké do 3mm na puklině ruly
20.8.2011 Od Chomutovska je tato lokalita sice trochu dál, ale jsou to alespoň stále Krušné Hory, takže tak daleko od tématu stránek to zase není.
U osady Studenec nad obcí Oloví, bývalým královským horním městem, se nachází četná důlní díla po těžbě olověných rud, která jsou významná především výskytem produktů jejich rozkladu, cerusitem a pyromorfitem. V minulosti poskytovala tato lokalita mimořádně atraktivní nálezy.
18076162.jpg
25.8.2010 (aktualizace 14.6.2015) Lokalitu pamatuji coby díru v haldě zarostlé travou tak metr na metr, v porovnání s tím je zde dnes menší kamenolom.
Drobná halda, pojmenovaná po, již neexistující, hornické osadě Pavlov se nachází východně od Klášterce nad Ohří. Ve zdejší rulové hornině se vyskytuje sběratelsky hodnotná achátová žilovina různých barev.
Uraninit - důl Plavno, halda štoly č.8, velikost vzorku 8cm
Uraninit - důl Plavno, halda štoly č.8, velikost vzorku 8cm
3.3.2015 Tak je tu konečně slíbená třetí lokalita z podzimní výpravy, tentokrát z Jáchymovského revíru
Na rozdíl od sousedního Jáchymova to s dolováním v údolí Plavenského potoka nebylo nikdy moc slavné. V první polovině 19. století je zde uváděn všehovšudy jen jeden důl Graf Friedrich s několika málo zaměstnanci a občasnou těžbou stříbrných a železných rud. Z počátku 20. století se pak dochovala ...
Kasiterit, velikost krystalů do 4mm. Najdou se i větší, ale většinou poškozené.
Kasiterit, velikost krystalů do 4mm. Najdou se i větší, ale většinou poškozené.
9.8.2013 Jedna z klasických lokalit západního Krušnohoří se zajímavými zbytky těžebních a úpravárenských zařízení
Přibližně 800m JZ od středu obce Přebuz se nachází důl Otto, který zde od roku 1930 do roku 1945 těžil bohatá greisenová pásma na kontaktu dvou těles žul krušnohorského typu. Těžba v oblasti Přebuzi probíhala již od středověku
Dutina vyplněná klencovými krystaly dolomitu, které jsou v dosahu povětrnostních vlivů jemně korodované a pokryté oxidy železa a manganu, největší krystaly do 10 mm
Dutina vyplněná klencovými krystaly dolomitu, které jsou v dosahu povětrnostních vlivů jemně korodované a pokryté oxidy železa a manganu, největší krystaly do 10 mm
3.5.2014  Původně jsem chtěl o této lokalitě napsat až po jejím úplném prozkoumání, ale nedalo mi, abych se o ní nepodělil už teď
Mezi obcí Rájov a osadou Vápenice, dříve zvanou Dolní Vykmanov, se na styku ortorul a pararul nachází několik strmě uložených čočkovitých těles krystalických vápenců a dolomitů, v minulosti dobývaných více jak deseti lomy a zčásti i štolami.
Drúza fluoritu, fov 20mm
Drúza fluoritu, fov 20mm
20.12.2015 Letos v létě jsem na jedné z cest na Německou stranu Krušných hor navštívil malé uranové ložisko Tellerhäuser-Kaffenberg
Ložisko bylo otevřeno cca 5-6 štolami. Většina z nich se nachází  nedaleko osady Ehrenzipfel, jedna přibližně 1km stranou od odstatních. Těžba zde probíhala mezi roky 1950 a 1954 a ze zdejší rudy bylo získáno něco málo přes 40t uranu.
Copyright © Martin Virt 2007-2017, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one