ŽELENICKÝ VRCH

Východně od Mostu, nad údolím řeky Bíliny se vypínají tři výrazné krajinné dominanty: Zlatník, Želenický vrch a Bořeň, vypreparované fonolitové sopouchy, dokládající sopečnou minulost regionu. Prostřední z nich, Želenický vrch je navíc nápadný mohutným kamenolomem, který jakoby ukousnul SZ část vrchu. Kamenolom je stále činný, těží se v něm ale jen sporadicky.
Želenický vrch
Želenický vrch
V lomu vystupují zelenkavě šedé fonolity s xenolity podložních hornin, zejména rul. Minerály se zde vyskytují na puklinách fonolitu a na kontaktech xenolitů. Typické drúzové dutiny, známé z Mariánské hory nebo Dobrné, jsou zde spíš výjimečné. Nejhojnějším minerálem je nepochybně natrolit, vyskytující se v několika formách: především to jsou tenké žilky s paprsčitou stavbou, bělavé s oranžovými zónami. V dutinách jsou časté polokulovité shluky sloupcovitých krystalů. Na jiných puklinách tvoří hnědavé izometrické krystalky do 2mm (jakoby krychle) v doprovodu analcimu. Na kontaktech tvoří jednak drúzové dutinky s jehličkami, ale hlavně celistvé žilky až 2cm mocné, béžové až hnědo oranžové, podobné vzorkům z Mosteckého Špičáku. Dalším zeolitem je analcim, který na puklinách tvoří čiré krystalky ve tvaru deltoidového 24-stěnu, velké max. 2mm. Řidší je apofylit, ve formě tabulkovitých krystalů do 4mm s typicky perleťovým leskem a kalcit v krystalech nebo jako výplň dutin. Na kontaktech se často vykytují  křídově bílé agregáty kaolinitu, až několik cm velké . Výčet minerálu uzavírají oxidy Fe a Mn. Možnosti sběru jsou dobré, uvedené minerály lze nalézt bez větších potíží. Lom je však hlídaný a ke vstupu je nutné povolení

Roman Gramblička
zel2.jpg
zel3.jpg
Křídový agregát kaolinitu - 55x30mm
Křídový agregát kaolinitu - 55x30mm
Žilka celistvého natrolitu - 55x35mm
Žilka celistvého natrolitu - 55x35mm
Drúza bílých krystalků natrolitu, tvořících polkulovité agregáty 55x55mm
Drúza bílých krystalků natrolitu, tvořících polkulovité agregáty 55x55mm
Drúza bílých krystalků natrolitu, tvořících polokulovité agregáty 82x65mm
Drúza bílých krystalků natrolitu, tvořících polokulovité agregáty 82x65mm
29.06.2012 14:38:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one