VYSOKÉ - DŮL ŠEBESTIÁN

Západně od bývalé obce Vysoké (německy Haadorf, někdy též česky zvané Hadov) se rozkládá pásmo starých hald a povrchových dobývek železnorudného dolu Šebestián. Na turistické mapě ho můžete naléz pod názvem Důlní domky (dnes už také neexistující), severně od Klášterecké Jeseně.
Pohled na východní část dobývek dolu Šebestián nad bývalou obcí Vysoké, v pozadí Doupovské hory
Pohled na východní část dobývek dolu Šebestián nad bývalou obcí Vysoké, v pozadí Doupovské hory
Tento důl oproti ostatním železnorudným dolům v oblasti těžil mezi lety 1709 a 1849 tři typy železných rud: křemen-hematitové žíly, sulfidický magnetitový skarn (používaný jako vitriolová ruda) a později v omezeném množství i magnetit. Ruda byla dodávána do Perštejnských železáren. Těžena zde byla strmě uložená čočka magnetitového skarnu vycházející v prostoru dobývek na povrch. Některé jeho partie byly impregnovány sulfidickým zrudněním, podobně jako na Měděném pahorku. Celé ložisko je pak podélně protnuto křemen hematitovými žilami, jejichž úlomky se vyskytují i v širším okolí nejen jako pozůstatky historické těžby, ale zcela běžně i na haldách kamení vysbíraného z polí. V dutinách těchto žil lze běžně nalézt drobné krystalky obecného, nebo železitého křemene, méně pak křišťálu, nebo ametystu. Ke sběru je vhodná zejména západní část ložiska, kde je žíla odkryta několika sondami po geologickém průzkumu. Běžně se na haldách vyskytuje hematitová žilovina i magnetitový skarn. Sulfidy se mi nalézt nepodařilo, ale ve zprávách z 50. let jsou uváděny. Ložisko bylo otevřeno několika jámami z prostoru dobývek a také třemi štolami. Dvě štoly byly raženy od obce Vysoká a jedna z opačného směru, z údolí směrem od jižní části obce Údolíčko, ta sloužila jako dědičná. Haldy prvních dvou již nelze přesně identifikovat, protože byly překryty sutinami při demolici obce. Žádné z důlních děl již není přístupné, jedna z bývalých štol slouží jako vodní zdroj.
Štola č.2 využívaná jako vodní zdroj
Štola č.2 využívaná jako vodní zdroj
Magnetitový skarn ,vel. 12cm
Magnetitový skarn ,vel. 12cm
Hematitová brekcie pojená křemenem - typická ukázka žiloviny, vel. 7cm
Hematitová brekcie pojená křemenem - typická ukázka žiloviny, vel. 7cm
Krusta hematitu na krystalech křemene, fov. 8cm
Krusta hematitu na krystalech křemene, fov. 8cm
Křišťál v dutině hematitového křemene, vel. 10cm
Křišťál v dutině hematitového křemene, vel. 10cm
Literatura:
ROOS, E. (1964): Skarnové ložisko Sebastian u obce Klášterecká Jeseň v Krušných horách. MS, archív Geofond Praha P 016539
08.01.2013 14:37:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one