TŘEBÍŠKA

Nedaleko Třebíšky u Výsluní se v okolí poloh přeměněných bazických vyvřelin vyskytují žíly horniny pegmatitového vzhledu pronikající okolní pararulou, obsahující hojné vyrostlice amfibolu. Největší exempláře dosahují velikosti až 5 cm. Jsou ale jemně rozpraskané a štípou se společně s horninou, takže získání vzorku s krystalovými plochami je téměř nemožné. V základní křemen živcové hmotě lze nalézt i drobné sloupečky turmalínu. Lokalita se nachází v blízkosti JZ okraje obory na haldách kamení podel lesní cesty. Dříve zde byla pole ale v okolí je i množství pozůstatků po těžbě rud, tak není zcela jané, zda se jená o agrární, nebo důlní haldy.
Dále směrem k Výsluní, podél jižního okraje obory za bývalou obcí Úbočí a nad rekreační osadou, která dnes nese její jméno, bylo nalezeno několik úlomků pegmatitu s hojnými agregáty turmalínu s délkou krystalů až 3 cm. Vzácně lze v křemen živcové žilovině nalézt i zrna arsenopyritu. Lokalita se nechází v prostoru bývalých železnorudných dolů, ale původem s nimi nijak nesouvisí.
Jihozápadní část obory za mlhavého jarního počasí. Haldy zde můžou být jak agrární, tak důlní, může se jednat i o sutiny po likvidaci vesnice Úbočí,
Jihozápadní část obory za mlhavého jarního počasí. Haldy zde můžou být jak agrární, tak důlní, může se jednat i o sutiny po likvidaci vesnice Úbočí,
Haldy pod lesní cestou z Třebíšky do bývalého Úbočí obsahující pegmatit s vyrostlicemi amfibolu. Odkryv vzniknul při úpravě jesní cesty.
Haldy pod lesní cestou z Třebíšky do bývalého Úbočí obsahující pegmatit s vyrostlicemi amfibolu. Odkryv vzniknul při úpravě jesní cesty.
Rula proniklá pegmatitovými žilami s vyrostlicemi amfibolu
Rula proniklá pegmatitovými žilami s vyrostlicemi amfibolu
 ... až 5cm velkými
... až 5cm velkými
Turmalín v křemen-živcovém pegmatitu z údolí nad rekreační osadou (zbytek části obce Úbočí dole v Prunéřovském údolí)
Turmalín v křemen-živcovém pegmatitu z údolí nad rekreační osadou (zbytek části obce Úbočí dole v Prunéřovském údolí)
03.12.2011 14:31:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one