RITTERSGRÜN #4

Letos v létě jsem na jedné z cest na Německou stranu Krušných hor navštívil i dvě štoly na uranovém ložisku Tellerhäuser-Kaffenberg, které bylo otevřeno cca 5-6 štolami, z nichž dvě byly v tu dobu přístupné. Štoly s haldami se nachází nedaleko od osady Ehrenzipfel.
Štola č.5, nacházející se 1km stranou od ostatních, neposkytla až na světlemodré krystalky melanteritu nic zajímavého, možná i proto, že tři chodbice končí brzo závalem a pouze jedna, poměrně dlouhá, čelbou. Nicméně, halda před štolou se jeví být úplně hluchá, takže ve štole patrně nic zajímavého nebylo.
Štola č.4 se nachází v lese ve svahu, pár set metrů nad lesní cestou a spodní obnaženou haldou. Štola má dobře přístupné ústí s břevny popadané výdřevy. Asi 40m od ústí štolu šikmo protíná fluorit-barytová žíla, o mocnosti cca 40-50cm. Strmě ukloněná žíla je složená zejména z fluoritu, méně jsou zastoupeny baryt a křemen. Přítomen je i dislokační jíl, mylonit a hydrotermálně zvětralý limonitizovaný svor. Žíla obsahuje hojné drúzové dutiny, avšak malých rozměrů se žlutými kubickými xx fluoritu, běžně do 5mm, vzácně až 15mm velkých. Fluorit je však značně křehký a drobivý, vytěžit vetší vzorek s dutinami je dost problematické. Starším žlutým fluoritem místy pronikají žilky mladšího světle zeleného fluoritu se silně lesklými průhlednými krystaly. Baryt je světle růžový, lupenitý, bez krystalů. Křemen je zastoupen minimálně dvěma generacemi. Celistvý křemen tvoří v poruše menší žíly a čočky, mladší křemen drobné krystalky v dutinách. Krom toho silicifikuje polohy a čočky zrudněného svoru, ve kterém se lokálně vyskytují častější impregnace tetraedritu a chalkopyritu. Oba minerály tvoří jemné inkluze, zrníčka nebo až několik mm velké agregáty. Jiné sulfidy zjištěny nebyly. Na plochách foliace byl se sulfidy nalezen pravděpodobný kuprit v podobě červených povlaků. Nejčastějším sekundárem je malachit, tvořící bledě až sytě zelené povlaky, kuličky a ježkovité agregáty, pouze kolem 1mm velké. Spolu s ním se vyskytly vláskovité chomáčky a ježkovité agregáty bělavé až nazelenalé barvy – může jít o agardit. Vzácně se vyskytl i sytě modrý azurit, tvořící drúzové dutinky až 3mm velké, nebo jednotlivé krystalky pod 1mm. Na dvou vzorcích jsem identifikoval i farmakosiderit, tvořící droboučké olivově žluté krychličky v dutinách fluoritu. Asociaci minerálů doplňují čiré tabulky mladšího barytu a hojné černé povlaky a ledvinité kúry psilomelanu s matným až sametovým leskem.
Za fluoritovou žílou se štola o 20m dál stáčí vpravo a pokračuje dalších asi 40m až po mohutný zával hlavní chodby. Před závalem se nacházejí dvě křížení se strmě vydobytými prostorami, které sledovaly strmý křemen-dolomitový žilník, který byl pravděpodobně nositelem uranového zrudnění. V chodbách i vydobytých prostorách je hojně zachována výdřeva. Žíly mají většinou jen malou mocnost v řádu jednotek cm, s hojnými dutinami. Starší křemen tvoří vrstvy s drúzovým vývinem a palisádovou stavbou a ametystovou zónou, častěji však jen tenké krusty s drobnými krystalky. Na křemen nasedá mladší dolomit, který tvoří drúzy drobných hnědých krystalků anebo zcela vyplňuje žílu. Některé žilky jsou tvořeny pouze dolomitem. Z rudních minerálů jsem pozoroval jen chalkopyrit, který tvoří zrnka a krystalky zarostlé v dolomitu, jen 1-3mm velké. Ze sekundárních minerálů lze vedle všudypřítomného limonitu zmínit jen vzácné povlaky malachitu na stropě před závalem.
Drúza fluoritu, 33x20mm
Drúza fluoritu, 33x20mm
Drúza fluoritu, fov 20mm
Drúza fluoritu, fov 20mm
Drobné krystalky farmakosideritu na fluoritu, fov 30mm
Drobné krystalky farmakosideritu na fluoritu, fov 30mm
Dutinky s azuritem ve fluoritu, fov 30mm
Dutinky s azuritem ve fluoritu, fov 30mm
Azurit ve fluoritu, 20x17mm
Azurit ve fluoritu, 20x17mm
Ústí štoly č.4
Ústí štoly č.4
Zborcená výdřeva v ústí štoly č.4
Zborcená výdřeva v ústí štoly č.4
Fluoritová žíla protínající štolu
Fluoritová žíla protínající štolu
Vydobyté prostory
Vydobyté prostory
Prostory vydobyté metodou výstupkového dobývání s rozpínkovou výztuží. Pracovní poval se s postupem těžby posouval výše a výše, kde po ukončení těžby také zůstal.
Prostory vydobyté metodou výstupkového dobývání s rozpínkovou výztuží. Pracovní poval se s postupem těžby posouval výše a výše, kde po ukončení těžby také zůstal.
Dveřejová výstuž a z ní visící pozůstatky rozvodu stlačeného vduchu používaného k pohonu důlních zařízení
Dveřejová výstuž a z ní visící pozůstatky rozvodu stlačeného vduchu používaného k pohonu důlních zařízení
Zborcená dveřejová výstuž. Na železných hácích bývaly zavěšeny elektrické a vzduchové rozvody
Zborcená dveřejová výstuž. Na železných hácích bývaly zavěšeny elektrické a vzduchové rozvody
21.12.2015 00:08:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one