Mezi obcí Rájov a osadou Vápenice, dříve zvanou Dolní Vykmanov, se na styku ortorul a pararul nachází několik strmě uložených čočkovitých těles krystalických vápenců a dolomitů, v minulosti dobývaných více jak deseti lomy a zčásti i štolami. Ty od poloviny 19. století do počátku II. světové války dodávaly surovinu pro vápenky ve Vykmanově a Perštejně.
Pohled do většího ze dvou lomů nad západním okrajem obce Rájov. Další lomy se pak táhnou přibližně ve dvou pruzích až k Vápenici.
Pohled do většího ze dvou lomů nad západním okrajem obce Rájov. Další lomy se pak táhnou přibližně ve dvou pruzích až k Vápenici.
Tělesa vápenců a dolomitů jsou mezi uvedenými obcemi uspořádána přibližně ve dvou pruzích ve směru V- Z, místy s vložkami amfibolitů a erlánů. Prozatím jsem prozkoumal pouze první lomy na obou pruzích na východním konci pásma u obce Rájov, které začínají doslova za plotem na jejím západním okraji. Zatímco v jižněji položeném lomu se vyskytuje pouze šedavý až nažloutlý dolomit, místy zvětralý se zahliněnými kavernami téměř bez výplně, ve větším lomu na severním pruhu je situace o dost zajímavější. Ve střední části lomu se nachází nevytěžený „ostrůvek“ prokřemenělého dolomitu s četnými dutinami a puklinami pokrytými drobnými krystalky železitého křemene. Ve stěnách lomu je dolomit většinou vytěžen až k rule, ale v jeho západní části pokračuje netěžená část ložiska, kde se v šedavém, nažloutlém, nebo narůžovělém dolomitu vyskytují kaverny bohatě vyplněné krystaly.
Dutina vyplněná klencovými krystaly dolomitu, které jsou v dosahu povětrnostních vlivů jemně korodované a pokryté oxidy železa a manganu, největší krystaly do 10 mm
Dutina vyplněná klencovými krystaly dolomitu, které jsou v dosahu povětrnostních vlivů jemně korodované a pokryté oxidy železa a manganu, největší krystaly do 10 mm
S postupem do hloubky dutiny se vliv zvětrávání ztrácí a krystaly dolomitu jsou zabarveny pouze oxidy železa podobně jako hornina, v mladší generaci jsou pak zcela čiré a velké do 5 mm
S postupem do hloubky dutiny se vliv zvětrávání ztrácí a krystaly dolomitu jsou zabarveny pouze oxidy železa podobně jako hornina, v mladší generaci jsou pak zcela čiré a velké do 5 mm
Jiné dutiny jsou pak vyplněny například drobnými bílými krystalky dolomitu do velikosti 2-3 mm
Jiné dutiny jsou pak vyplněny například drobnými bílými krystalky dolomitu do velikosti 2-3 mm
Dolomit bohatě prostoupený železitým křemenem, krystalky v dutinách 1-2 mm
Dolomit bohatě prostoupený železitým křemenem, krystalky v dutinách 1-2 mm
Martin Kunz

 
Literatura:
BÍLEK, Jaroslav, Ladislav JANGL a Jan URBAN. Dějiny hornictví na Chomutovsku. Vlastivědné muzeum v Chomutově, 1976, 191 s., [17] l. obr. příl.
RAK, Petr. Historie a současnost podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku. Městské knihy s.r.o., 2003. 287 s.
03.05.2014 14:28:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one