PŘEBUZ - DŮL OTTO

Přibližně 800m JZ od středu obce Přebuz se nachází důl Otto, který zde od roku 1930 do roku 1945 těžil bohatá greisenová pásma na kontaktu dvou těles žul krušnohorského typu. Těžba v oblasti Přebuzi probíhala již od středověku a jejím pozůstatkem jsou rozsáhlé rovnoběžné řady propadlin, zejména na severním okraji areálu dolu. Mineralogicky nejvýznamnější jsou ale haldy samotného dolu Otto. Bohužel jejich část z doby těžby byla v uplynulém desetiletí postupně rozvezena a zbyly pouze haldy po uranovém a rudním průzkumu z let 1946 - 1948 a 1953 - 1958. I na nich lze nalézt leccos zajímavého. Za zhlédnutí stojí i samotný areál dolu, kde se dochovaly betonové konstrukce a základy všech původních objektů, kterým dominuje skelet těžní věže.
Haldy z doby geologického průzkumu. Pokud někomu fotografie přijde povědomá, tak velice podobnou má na svých stránkách Petr Šístek , Jen tam má asi o 10 cm míň vody ... tohle zátiší je prostě fotogenické :-)
Haldy z doby geologického průzkumu. Pokud někomu fotografie přijde povědomá, tak velice podobnou má na svých stránkách Petr Šístek , Jen tam má asi o 10 cm míň vody ... tohle zátiší je prostě fotogenické :-)
Kasiterit, velikost krystalů do 4mm. Najdou se i větší, ale většinou poškozené.
Kasiterit, velikost krystalů do 4mm. Najdou se i větší, ale většinou poškozené.
Dutina s krystaly arsenopyritu, velikost krystalů do 3mm
Dutina s krystaly arsenopyritu, velikost krystalů do 3mm
Paprsčitý agregát arsenopyritu.
Paprsčitý agregát arsenopyritu.
Skoryl, velikost vzorku 8cm
Skoryl, velikost vzorku 8cm
Chalkopyrit, velikost vzorku 4cm
Chalkopyrit, velikost vzorku 4cm
A nakonec nějaký Cu sekundár vyskytující se v blízkosti chalkopyritu, velikost vzorku 12cm
A nakonec nějaký Cu sekundár vyskytující se v blízkosti chalkopyritu, velikost vzorku 12cm
Martin Kunz

Literatura:
HORČIČKA, Lumír. GEOLOGICKÉ SLUŽBY S.R.O. Pozůstatky po těžbě a zpracování nerostných surovin a geologicko-montanistických jevů při využití krajiny. Chomutov, 2004.
09.08.2013 14:27:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one