V září 2010 jsem dvakrát navštívil Moldavu s cílem lokalizovat a prozkoumat pozůstatky po těžbě našeho největšího ložiska fluoritu. Těžba se soustředila na dvou hlavních žilách: žíle Josef, nacházející se na severním svahu nad potokem, a žilném systému Papoušek, který leží v obci, při hlavní cestě. Dnes se z dolu Papoušek zachovala jednak malá ale nápadná haldička ve svahu asi 50m nad cestou a cca 200 m východně od kostela, ale hlavně mohutná halda nad dvěma rybníky. Na malé haldičce se místy nachází větší množství čerstvé fluoritové žiloviny. Fluorit je středně až hrubozrnný, občas vrstevnatý, zonální, v nevýrazných odstínech zelené, žluté až bílé. XX jsou ojedinělé, drobné, občas do 10 mm. Častý je i křemen v žilkách i xx a růžový baryt. Na puklině prokřemenělé ruly se našel i zrnitý pyrit a v dutinkách fluoritu velmi drobné globule malachitu. Na velké haldě, která je ve střední časti úplně holá, je možné sbírat hojné úlomky křemen-baryt-fluoritové žiloviny v různých odstínech bílé, žluté, zelené a fialové. Fluorit je hrubozrnný s ojedinělými drúzovými dutinami. Kubické xx zpravidla nepřesahují 10mm. Ojedinělé jsou zrnka sulfidů. Výjimečný je nález jehlicovitých xx bizmutínu v malém kousku fluoritu.
Při druhé návštěvě byla prozkoumaná povrchová dobývka na žíle Josef na protilehlém svahu. Dobývkou je stěnový odkryv v délce asi 50m. Ve stěně se nachází pozůstatek fluoritové žíly s křemenem a barytem. Ze stěny možno bez větších obtíží vysekávat na dutiny místy bohatou žilovinu, dost suroviny je i v osypech pod stěnou. V dutinách a na puklinách se tu nacházejí drúzy kubických xx fluoritu do 10mm občas až 20mm velkých anebo bohaté drúzy tabulkovitých xx Barytu do 10mm. Časté jsou i xx křemene. Fluorit je převážně bílý anebo jen světle zbarvený, čirý až zakalený, xx sú lesklé, matné až korodované. Baryt je narůžovělý až béžový, xx čiré až béžové, lesklé s povlaky Fe-oxidů. Lokalita je nadějná i do budoucna a je možné tu sbírat relativně slušné vzorky fluoritu a barytu.
Upozorňuji ale, že budovy a areál bývalého důlního podniku jsou soukromým vlastnictvím a po zkušenostech majitele se zloději kovů není tolerován žádný neoprávněný vstup.

Roman Gramblička
Areál bývalého důlního podniku na žíle Papoušek
Areál bývalého důlního podniku na žíle Papoušek
Propadliny a povrchové dobývky na žíle Josef bohaté na baryt a fluorit
Propadliny a povrchové dobývky na žíle Josef bohaté na baryt a fluorit
Halda šachtice na žíle Papoušek
Halda šachtice na žíle Papoušek
Fluorit s křemenem, žíla Josef
Fluorit s křemenem, žíla Josef
Fluorit, drúza krystalů do 10mm, žíla Josef
Fluorit, drúza krystalů do 10mm, žíla Josef
Lupenitý baryt, žíla Josef, velkost vzorku 52x37 mm
Lupenitý baryt, žíla Josef, velkost vzorku 52x37 mm
Tabulkovité krystaly barytu do 6mm, žíla Josef
Tabulkovité krystaly barytu do 6mm, žíla Josef
Jehlice bizmutínu až 1cm dlouhé, velká halda dolu Papoušek
Jehlice bizmutínu až 1cm dlouhé, velká halda dolu Papoušek
02.09.2011 13:00:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one