HORNÍ HRAD

Přestože se lokalita nachází v údolí směřujícím k nedalekým krušnohorským svahům, je svým vznikem svázaná s Doupovskými horami ležícími na protějším břehu Ohře. Ne však s oblastí kaldery centrálního vulkánu, ale s okrajovými přívodními dráhami na krušnohorském zlomu a puklinách paprsčitě se rozbíhajících z centrální vulkanické zóny Doupovských hor. Tyto okrajové (vedlejší) přívodní dráhy se vyskytují i v okolí Horního hradu a výsledkem jejich činnosti je souvrství několika typů hornin. Protože charakter vulkanické činnosti a složení magmatu nebyly po celou dobu stejné, vyskytují se zde horniny vzniklé jak napadáním materiálu při sopečných explozích, tak i lávovými výlevy různého složení. A právě jeden z nich dal vzniknout zdejšímu nalezišti zeolitů.
Původně gotický hrad, přestavěný na zámek v anglickém romantickém stylu, je díky socialistické péči dnes zříceninou.
Původně gotický hrad, přestavěný na zámek v anglickém romantickém stylu, je díky socialistické péči dnes zříceninou.
Nejlepší ukázky thomsonitu a philipsitu se aktuálně dají nalézt v sesutých balvanech na pravém břehu potoka přímo pod hradní skálou, kde nedávno probíhala rekonstrukce propustku pod cestou. Phillipsit je zde nejhojnější a v dutinách tvoří povlaky, krusty nebo drúzy 1mm velkých krystalků. Na něj nasedá mladší thomsonit, tvořící drobné čiré čtyřboké hranoly 2 – 3mm velké. Častý je i kalcit v podobě klencových krystalů, občas ale tvoří i sloupce, porostlé phillipsitem. Zeolity, zejména paprsčitý thomsonit a gonnardit se vyskytují se i v sutinách pod hradem, v materiálu vytříděném pro jeho opravu a také na hradě samotném, ale ten prosím nerozebírejte :-)
Drůza osmibokých sloupečkovitých krystalů thomsonitu, velikost jednotlivých krystalů cca 1mm
Drůza osmibokých sloupečkovitých krystalů thomsonitu, velikost jednotlivých krystalů cca 1mm
Krystaly thomsonitu na krustě philipsitu, velikost krystalů cca 2mm
Krystaly thomsonitu na krustě philipsitu, velikost krystalů cca 2mm
Martin Kunz, Roman Gramblička
 
Literatura:
CAJZ, Vladimír ; RAPPRICH, V. ; RADOŇ, M. Vulkanismus v okraji Doupovských hor – vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň. Zprávy o geologických výzkumech. 2006, roč. 2005, s. 13-16
HRADECKÝ, P. ; MLČOCH, P. ; ŠEBESTA, J. ; Nové poznatky o geologii Doupovských hor. Zprávy o geologických výzkumech. 2005, roč. 2004, s. 59-60
RAPPRICH, V. ; Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně. Zprávy o geologických výzkumech. 2007, roč. 2006, str. 34-36
03.10.2014 12:51:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one