HORNÍ BLATNÁ - ŽÍLA MARIE TEREZIE

Na této žíle na SZ svahu Jelení hory se nachází velké množství důlních děl. Mezi nejvýznamější patří štoly Segen Gottes u silnice do Potůčků, Concordia, jejíž halda leží cca 50m nad železniční tratí (40,4km), a nad ní halda štoly Marie Terezie. Výše se nachází ještě významná šachta Karel ležící na křížení žíly s cínonosným pásmem stejného jména. Na uvedených dílech se dobývaly manganové a cínové rudy. Běžně zde lze naléz kusový pyroluzit, v dutinách křemene pak i jeho jehličkovité a sloupečkovité krystaly. Z dalších nerostů se občas vyskytuje hematit a drobné krystalky železitého křemene a křišťálu. V širokém okolí jsou další četné pozůstatky po těžbě cínových rud.

Martin Kunz
Halda štoly Concordia. V mapách z minulého století někdy chybně ozačovaná jako Marie Terezie, ta se nachází o něco výše.
Halda štoly Concordia. V mapách z minulého století někdy chybně ozačovaná jako Marie Terezie, ta se nachází o něco výše.
Nad Concordií leží halda štoly Marie Terezie,
Nad Concordií leží halda štoly Marie Terezie,
Pyroluzit, největší krystalky 3 mm
Pyroluzit, největší krystalky 3 mm
Dutina s křišťálem, kdystaly do 5 mm
Dutina s křišťálem, kdystaly do 5 mm
25.08.2010 12:50:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one