ČERNÝ POTOK

Lokalita známá mezi mineralogy pod názvem Černý Potok leží na dvojici historických báňských revírů Auspaner a Kremsiger těžících od 14. století stříbrné a železné rudy, později od 16. stol. pak již jen železné. Těžba zde s přestávkami probíhala až téměř do konce 19. století. Takže jak vidno, vrtali se zde naši předci dost dlouho, aby to v některých místech vypadalo jako po těžkém bombardování, jak jsou jednotlivé pinky, lomy a propadlé dobývky natěsnány vedle sebe. Některé prameny připouští, že právě zde původně ležela obec Přísečnice, než byla po německé odplatě za Žižkovy nájezdy zničena a postavena na „současném“ místě.
Propadliny v místě dobývek magnetitových skarnů v centrální části revíru Auspaner
Propadliny v místě dobývek magnetitových skarnů v centrální části revíru Auspaner
Na severněji položeném Kremsigeru se nachází čočka magnetitového skarnu protkaná hematitovými a barytovými žilami. Zpočátku se zde těžily především barytové žíly se stříbronosným galenitem a jinými polymetalickými rudami. Po těch se ale během několika desetiletí jen zaprášilo a tak předmětem těžby byl už jen hematit a později i magnetit, za vděk přišly i strusky a odvaly ze starších dob, kdy železné rudy s vyšším obsahem železa nedokázali zpracovat. Na jižněji položený Auspaner pak zasahovaly jen žíly hematitové.
Mapa rozsahu těžby na revírech Aupaner (pod silnicí) a Kremsiger (nad silnicí). Označeny jsou také všechny pozůstatky důlních děl, jejichž poloha byla určitelná pomocí leteckých snímků a ověřena v terénu. V lese jsou jich pak další desítky nezakreslených.
Mapa rozsahu těžby na revírech Aupaner (pod silnicí) a Kremsiger (nad silnicí). Označeny jsou také všechny pozůstatky důlních děl, jejichž poloha byla určitelná pomocí leteckých snímků a ověřena v terénu. V lese jsou jich pak další desítky nezakreslených.
Dnes ale nejsou předmětem zájmu mineralogů železné ani polymetalické rudy, ale křemenné žíly, které je provázely. Odvaly dolů na Auspaneru, někdy také nazývaném „Černý Potok - jaspisový“, jsou nalezištěm sytě zbarvených ametystů a páskovaných jaspisů v typicky oranžových barvách. Na Kremsigeru, jehož část je zvaná „Černý Potok - fluoritový“, se zase vyskytují krychle nádherně modrého fluoritu. Zatímco na Auspaneru se méně kvalitní jaspis vyskytuje vcelku běžně, místa s výskytem ametystu a na Kremsigeru s výskytem fluoritu jsou beznadějně přebrána a doslova otočena vzhůru nohama, čemuž bohužel odpovídá i současná pozice některých stromů. Díky tomu zaměstnanci Lesů zcela přestali tolerovat parkování na výjezdech lesních cest a manipulačních plochách v okolí naleziště. To že je závora, nebo cedule až o kousek dále, nemá v případném sporu žádný význam. Ono se tam nesmí, i kdyby tam žádná nebyla. Takže zbytečně nedráždit a chovat se v lese slušně, možná budete mít štěstí a přeci jenom něco najdete.
06.06.2015 17:34:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one