První lokalitou je zde opuštěný kamenolom, ležící u telekomunikačního vysílače pod obcí Braňany mezi Mostem a Bílinou. Vyskytuje se zde vláknitý a stébelnatý aragonit převážně bílé barvy v podobě žil o mocnosti od několika milimetrů do 10 cm. Sesouváním a zarůstání stěn ale možnosti nálezů ubývají. Kromě aragonitu se na lokalitě ve formě povlaků hojně vyskytují limonit a dendrity manganu.
Opuštěný a zčásti zatopený kamenolom na jižním okraji Braňan u silnice na Želenice
Opuštěný a zčásti zatopený kamenolom na jižním okraji Braňan u silnice na Želenice
Vláknitý aragonit, 12x3 cm
Vláknitý aragonit, 12x3 cm
Drobné krystalky aragonitu do 2 mm
Drobné krystalky aragonitu do 2 mm
Manganové dendrity
Manganové dendrity
O něco lepší možnosti nálezu aragonitu jsou ve zčásti zavezeném kamenolomu v pahorku na SV konci dráhy letiště. Zejména spodní etáže protínají několik cm mocné žíly argonitu.
pano_a.jpg
Žíly aragonitu
Žíly aragonitu
V okolí jsou i další možnosti nálezu aragonitu, asi nejlepším místem jsou svahy zatopených jam po těžbě bentonitu. Například na východním břehu té, která leží přímo ve směru dráhy letiště. Mocnost aragonitových žil je zde místy 10-15 cm. Jen dá práci se ke stěnám hustým křovím a kopřivami dostat.
Aragonit "od rybníka", mocnost žíly 8cm
Aragonit "od rybníka", mocnost žíly 8cm
07.05.2009 12:30:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one