BOŽÍ DAR II.

Po delším čase jsem na podzim pokračoval v průzkumu v oblasti Božího Daru v srdci Krušných hor. K mému překvapení byla v revíru Neklid částečně rozhrnuta jedna halda a na světlo se tak dostal nový materiál. Jak se dalo čekat, bylo v něm množství křemen-karbonát-fluoritové žiloviny s obecnými sulfidy. Našel jsem hezké drúzy průhledných sytě žlutých krychlí fluoritu do 10 mm a tenké, dutinkaté křemen-fluoritové žily v rule s fialovým fluoritem a XX dolomitu. Poprvé jsem v několika vzorcích nalezl kalcitové žíly s arsenem a lollingitem. Arsen v nich tvoří typické ledvinité agregáty s miskovitou odlučností, místy v doprovodu kuličkovitého bílého hörnesitu (?). Na jednou vzorku se vedle pěkného hörnesitu vyskytl i estetický shluk ježkovitých agregátů pikrofarmakolitu. Na puklině fluorit-karbonátové žíly zase šedozelené, hedvábně lesklé, radiálně paprsčité agregáty patrně symplezitu s průměrem do 1,5 mm. V jiném úlomku žiloviny byla ve fluoritu stříbrošedá zrna tenantitu. Halda je stále nadějná a čeká na další průzkum, stejně jako halda dolu Krásná Ruda, dole u potoka, kde se také vyskytuje křemen-karbonátová žilovina s obecnými sulfidy.
 
Prozkoumal jsem i částečně obnaženou velkou haldu dolu Reichgeschieb v sousedním údolí Schroeder, ležící v korytě potoka. Na haldě se vyskytuje dolomitová žilovina, bohužel bez rud, stejně jalové jsou i žíly palisádového křemene, mocné do 20 mm, ve kterých křemen v hrubších partiích přechází do záhnědy, morionu, až ametystu. V masívním hematitizovaném křemeni byly nalezena zrnka pyritu, chalkopyritu a tmavosivého Cu-sulfidu (chalkozín??), nahrazujícího chalkopyrit, místy s povlaky malachitu. V jednom vzorku neurčité povahy byla nalezena drobná zrnka skuteruditu se světle růžovými povlaky a kuličkami erytrínu. Halda se zatím jeví na minerály chudá. Na protilehlém svahu nad lesní cestou je zasypané ústí další štoly i s malou haldičkou. Ve svahu nad spodní Geschieberkou je ústí horní štoly Reichgeschieber i s haldičkami, na kterých se místy vyskytuje větší množství kavernózní křemenné žiloviny, kde v dutinách drobně krystalovaného křemene byly kromě hojných žlutých až hnědých práškovitých povlaků nalezeny i shluky zelených tabulek torbernitu do 1 mm a v čerstvém křemeni i jemnozrnný pyrit. Starých dobývek se i v tomto údolí zachovala celá řada a mnohé z nich teprve čekají na průzkum.

Roman Gramblička

 
Fluorit, FOV 24x18 mm
Fluorit, FOV 24x18 mm
Drúza xx fluoritu, FOV 20x15 mm
Drúza xx fluoritu, FOV 20x15 mm
Fluorit, velikost 100x75 mm
Fluorit, velikost 100x75 mm
Dolomit, velikost 40 x 30 mm
Dolomit, velikost 40 x 30 mm
Fluorit, velikost 40x60 mm
Fluorit, velikost 40x60 mm
Arzen, velikost 60x40 mm
Arzen, velikost 60x40 mm
Bohatý agregát lolingitu, leptaný vzorek; 40x30 mm
Bohatý agregát lolingitu, leptaný vzorek; 40x30 mm
Karbonátová žilovina s čočkou alterovaného arzénu, 40x30 mm
Karbonátová žilovina s čočkou alterovaného arzénu, 40x30 mm
Agregát hörnesitu*  v dutině po vylouženém arzénu, 20x15 mm
Agregát hörnesitu* v dutině po vylouženém arzénu, 20x15 mm
Pikrofarmakolit s kuličkovitým hörnesitem* v dutine po vylouženém arzénu
Pikrofarmakolit s kuličkovitým hörnesitem* v dutine po vylouženém arzénu
* hörnesit zatím nebyl potvrzen
18.02.2012 12:29:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one