Boží Dar je nejvýše položená obec v Krušných horách, ležící na úpatí Klínovce, 4km s. od Jáchymova. Je to staré hornické městečko, ve kterém se dolovaly rudy stříbra od 16. století. Rudní revír se rozkládá asi na ploše 3x3 km, na plošine Neklidu a v jeho údolích, jak na severní straně (Zechengrund), tak na jižní (dolina Elbecken).
17261983.jpg
Geologicky jde o pokračování rozsáhlého Jáchymovského revíru, ve kterém dominuje 5-prvková a kyzovo-polymetalická formace, méně je zastoupená fluorit-barytová a ojediněle uránová mineralizace. Vyskytly se také polymetalické skarny. Žíly jsou vyvinuté v spodnopaleozoických, varisky metamorfovaných fylitech, svorech a kvarcitech, v podloží kterých leží krušnohorský pluton.
Autorem byly navštívené a prozkoumané tři lokality:
  Důl Unruhe na lyžařském svahu, u kterého leží velká halda, je dnes už zavalený. Zajímavý materiál se však dá sbírat na haldě, která je částečně odhalená, bez vegetace. Najít se tu dají křemenné žíly zřídka s drůzovými dutinami a malým množstvím sulfidů. Zajímavější jsou křemen-karbonát-fluoritové žíly s hojným obsahem obecných sulfidů, především pyritu a častými drůzovými dutinkami, vyskytující se na haldě ve větším množství. Ze sulfidů jsou dále přítomny sfalerit, markazit a arzenopyrit, do dutin krystaluje kalcit a fluorit.
  Důl Giftkies leží na protilehlém svahu nad horskou chatou. U střední štoly ze třech přítomných leží výrazná podélná halda (úvodní foto), na které jsou patrné výkopy po sběratelích. Ve svorech se tu nachází vtroušené arzenopyritové zrudnění, které bylo předmětem těžby. Ten tvoří krystalky vrostlé ve svoru, běžně 2 - 4mm, vzácně do 10mm. Kromě arzenopyritu je ve větším množství přítomen i chalkopyrit, méně i sfalerit. Díky tomu vznikla na haldě druhově poměrně pestrá oxidační zóna s výskytem vzácných supergénních minerálů, které se však těžko od sebe odlišují. Autorem byly nalezeny povlaky a velmi drobné krystalky malachitu, devillínu, langitu a brochantitu. Nejisté jsou jarosit a žluté povlaky U-sekundáru.
  Důl Mittlere Unruher (št. Kalbova) se nachází ve východní části ski areálu u vlekové stanice. Jde o skupinu hald a zasypaných šachet. Výkop byl provedený na haldě s vlekovou stanicí. V jednom vzorku byl nalezený pravděpodobně skutterudit s povlakem erytrínu, složeným z drobných jehliček, dále limonit, galenit a pyrit.
  Množství menších odvalů se nachází i na mírném svahu jv. od obce.. Revír je díky množství starých důlních děl, rozptýlených v jižním a východním okolí obce i nadále perspektivní lokalitou, zejména supergenních minerálů.

Roman Gramblička
Krystal fluoritu v dutině křemen-fluoritové žíly; důl Neklid; fov 24x18mm
Krystal fluoritu v dutině křemen-fluoritové žíly; důl Neklid; fov 24x18mm
Drůza xx kalcitu v dutině rudní žíly; důl Neklid; fov 70x50mm
Drůza xx kalcitu v dutině rudní žíly; důl Neklid; fov 70x50mm
Pyrit - sfaleritová žíla; důl Neklid; fov 60x40mm
Pyrit - sfaleritová žíla; důl Neklid; fov 60x40mm
Tenká kůra devilínu na puklině svoru; důl Giftkies, fov 30x20mm
Tenká kůra devilínu na puklině svoru; důl Giftkies, fov 30x20mm
Krystal fluoritu o hraně 15mm; důl Neklid
Krystal fluoritu o hraně 15mm; důl Neklid
Drůza korodovaných xx fluoritu; důl Neklid (Unruhe); fov 88x66mm
Drůza korodovaných xx fluoritu; důl Neklid (Unruhe); fov 88x66mm
Drůza fialovomodrých xx fluoritu do 15mm, důl Neklid
Drůza fialovomodrých xx fluoritu do 15mm, důl Neklid
Zavalené ústí horní štoly dolu Giftkies
Zavalené ústí horní štoly dolu Giftkies
Halda dolu Schonnerz
Halda dolu Schonnerz
Pinka nad dolem Schonnerz (Krásná ruda)
Pinka nad dolem Schonnerz (Krásná ruda)
Halda dolu Unruhe
Halda dolu Unruhe
11.02.2011 12:29:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one