Při mapování krystalinika v okolí obce Blahuňova byly v roce 1953 nalezeny úlomky fluoritu, hematitu a chalcedonu. Při dalším podrobném průzkumu bylo postupně prozkoumáno několik západovýchodních struktur a objevena žíla obsahujících fluorit. Později asi 30m severně byla objevena i druhá paralelní fluoritová žíla. Ložisko pak bylo těženo v letech 1959 - 1961.
Představu o průběhu zkoumaných a těžených fluoritových žil si mužete udělat z této 3D vizualizace průběhu hlavních důlních děl v pohledu od SZ
Představu o průběhu zkoumaných a těžených fluoritových žil si mužete udělat z této 3D vizualizace průběhu hlavních důlních děl v pohledu od SZ
Z původních objektů dolu se dodnes zachovala pouze jáma H3 hluboká 50m zakrytá železobetonovou deskou, která je téměř celá zatopená. Kdysi byla deska částečně podkopána a bylo vidět zrezivělé vystrojení jámy. Před jámou jsou betonové patky podpěr těžní věže a trávě je rozeznatelná základová deska  težního stroje. Ve svahu nad jámou H3 je ohrazený propad v místě šikmé průzkumné a později větrací jámy H1 a v údolí pod ním zabořené ústí průzkumné štoly. Ze sběratelského pohledu jsou nejvýznamnější haldy jam H1 a H3, ale to sami nejlépe poznáte podle toho, kde je nejvíce kopáno. V lesích východně a západně od dolu se ještě nachází jáma H2 a komín I-K1, ale u nich nebyl ponechán žádný vytěžený materiál. V propadu komínu I-K1 byl kdysi k vidění profil severněji položené žíly, dnes už je samozřejmě zasypán.
Ohrazená deska odlitá z betonu a starých důlních kolejnic zakrývající jámu H3 s patkami podpěr těžní věže. Vpravo od nich lze v trávě vystopovat základovou desku těžního stroje se šrouby, kterými byl uchycen.
Ohrazená deska odlitá z betonu a starých důlních kolejnic zakrývající jámu H3 s patkami podpěr těžní věže. Vpravo od nich lze v trávě vystopovat základovou desku těžního stroje se šrouby, kterými byl uchycen.
Podkopání krycí desky dalo průkopníkům slepých uliček na konci 80. let jistě dost práce, aby zjistili, že tudy cesta do dolu rozhodně nevede, vhozený kámen dopadl na hladinu jen pár metrů pod ohlubní. Ještě v roce 2009 šlo do jámy takto nakouknout, dnes je otvor zalitý betonem.
Podkopání krycí desky dalo průkopníkům slepých uliček na konci 80. let jistě dost práce, aby zjistili, že tudy cesta do dolu rozhodně nevede, vhozený kámen dopadl na hladinu jen pár metrů pod ohlubní. Ještě v roce 2009 šlo do jámy takto nakouknout, dnes je otvor zalitý betonem.
Fluorit se vyskytuje nejčastěji ve formě křemen-fluoritové žiloviny, celistvý, nebo páskovaný, místy s achátovou strukturou, doplněnou masově červeným karneolem, typickým minerálem této lokality. Achátová oka bývají občas vyplněna křišťálem, vzácně i ametystem, většinou však pouze fluoritem. Křemenné krystaly až do velikosti 6cm  se též vyskytují v dutinách křemen-fluoritové žiloviny, častěji ale jen volně v haldovině. Fluorit lze nalézt vcelku běžně v krystalech o velikosti několika mm, větší než 1cm jsou vzácné. Většinou v odstínech žluté, nebo zelené, případně čiré. Z doby těžby jsem ale u „domorodců“ viděl i krychle 3cm velké. Dále lze nalézt i drobné tabulkovité krystalky barytu.
Pro zdejší lokalitu typická achátová oka s karneolem v křemen-fluoritové žilovině vyplněná křišťálem. Tento kousek můžete vidět i v grafice záhlaví stánek. Velikost cca 80x50 mm
Pro zdejší lokalitu typická achátová oka s karneolem v křemen-fluoritové žilovině vyplněná křišťálem. Tento kousek můžete vidět i v grafice záhlaví stánek. Velikost cca 80x50 mm
Karneol, velikost cca 60 x 40 mm
Karneol, velikost cca 60 x 40 mm
Baryt s xx do 15mm, fov 40 x 30 mm
Baryt s xx do 15mm, fov 40 x 30 mm
Fluorit, velikost 60 x 40 mm
Fluorit, velikost 60 x 40 mm
Fluorit, výbrus, velikost 3x2,5 cm
Fluorit, výbrus, velikost 3x2,5 cm
Fluorit, krystaly do 8mm
Fluorit, krystaly do 8mm
Oktaedry fluoritu, velikost 30x20mm
Oktaedry fluoritu, velikost 30x20mm
Ametyst, velikost cca 65 x 45 mm
Ametyst, velikost cca 65 x 45 mm
Krystaly křemene; fov 50 x 37 mm
Krystaly křemene; fov 50 x 37 mm
15.05.2015 23:00:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one