BÍLINA - HRADIŠTĚ

V zatáčce lesní cesty nad Horskou ulicí se v délce 15 - 20m nachází řada výchozů bělavě až okrově zbarvené horniny, nápadně odlišné od okolních rul. Jedná se o zjílovatělou žílu čedičové brekcie pronikající bílinským krystalinikem.
Výchoz žíly ve svahu nad lesní cestou.
Výchoz žíly ve svahu nad lesní cestou.
Významný je zejména výskyt až 3cm velkých pseudomorfóz cimolitu po krystalech augitu. Občas jsou k vidění drobné šestiboké tabulky biotitu do 5mm, ale zdejší vzácnost anauxit, vyskytující se v podobě modravých šupinek, se mi nalézt nepodařilo. Pro upřesnění je nutno dodat, že anauxit i cimolit nejsou samostatné minerály, ale jedná se směsi jílových minerálů. Protože je hornina silně rozpadavá a minerály křehké, skončí snaha o úpravu vzorků přímo na místě většinou jejich poškozením, nebo vypadnutím, proto je nejlepší sbalit několik hroud na doma a teprve tam začít minerály opatrně preparovat.
  Případné zájemce o návštěvu této lokality musím ale upozornit na nepřívětivost zdejších obyvatel, protože vandaly podkopané stromy ohrožují blízko stojící objekty, osoby i vozidla pohybující se po přilehlé cestě. Jak už jsem uvedl, opravdu není nutné se prokopávat kdovíkam a pěkný vzorek lze získat i pečlivým "rozďoubáním" hroudy nalezené pod svahem.

Martin Kunz
Pseudomorfóza cimolitu po augitu, velký krystal 15mm
Pseudomorfóza cimolitu po augitu, velký krystal 15mm
Pseudomorfóza cimolitu po augitu, krystal 17mm
Pseudomorfóza cimolitu po augitu, krystal 17mm
04.08.2012 22:39:00
Mathiass
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one