Chalcedon, velikost 60 x 30 mm
Chalcedon, velikost 60 x 30 mm
5.4.2009 ( Aktualizace 19.11.2017 ) Z první jarní výpravy přidáváme jednu z nejnámějších lokalit Chomutovska
Značně porézní a zvětralé hadcové těleso získalo svou současnou podobu v roce 1985, kdy bylo odkryto při stavbě koryta přivaděče Ohře, který odvádí horské potoky mimo dobývací prostor hnědouhelného lomu Nástup. Jeho objev byl ve své době docela průšvih, protože geologický průzkum jeho přítomnost neodhalil a při stavbě tak místo na hlínu, narazili na kámen. 
Pseudomorfóza cimolitu po augitu, krystal 17mm
Pseudomorfóza cimolitu po augitu, krystal 17mm
4.8.2012 Do nalezišť Teplicka přibyl popis lokality jílových minerálů a pseudomorfóz, které zde vytvářejí.
V zatáčce lesní cesty nad Horskou ulicí se v délce 15 - 20m nachází řada výchozů bělavě až okrově zbarvené horniny, nápadně odlišné od okolních rul. Jedná se o zjílovatělou žílu čedičové brekcie pronikající bílinským krystalinikem.
Pro zdejší lokalitu typická achátová oka s karneolem v křemen-fluoritové žilovině vyplněná křišťálem. Tento kousek můžete vidět i v grafice záhlaví stánek. Velikost cca 80x50 mm
Pro zdejší lokalitu typická achátová oka s karneolem v křemen-fluoritové žilovině vyplněná křišťálem. Tento kousek můžete vidět i v grafice záhlaví stánek. Velikost cca 80x50 mm
18.9.2009 ( Aktualizace 15.5.2015)  Původní článek by rozšířen o historické, báňské a geologické informace o lokalitě
Při mapování krystalinika v okolí obce Blahuňova byly v roce 1953 nalezeny úlomky fluoritu, hematitu a chalcedonu. Při dalším podrobném průzkumu bylo postupně prozkoumáno několik západovýchodních struktur a objevena žíla obsahujících fluorit.
Blatenský vodní příkop
Blatenský vodní příkop
25.8.2010 Na výletě po hřebenech Krušných Hor jsem navštívil několik nalezišť v okolí Horní Blatné, tady je provní z nich.
Na severozápadním okraji bývalé osady Bludná (Irrgang) u cesty k zaniklé samotě Mrlina (Todtenbach) asi 200m od hlavní silnice se na levé straně nachází bývalá jáma Alter Kunst
fluorite4.jpg
23.10.2011 Od 60. do 80. let probíhaly v celých Krušných Horách rozsáhlé průzkumy na fluorit. Toto je jedno z objevených míst.
Jedná se o průzkumnou dobývku - šachtici, která měla prozkoumat fluorit – barytovou žílu na vrcholu Bouřňáku, nacházející se asi 300 m JZ od stejnojmenného hotelu. Rozměry jámy jsou asi 3x3 m, v hloubce 1,5 m je jáma zakryta betonovou deskou.
Halda dolu Unruhe
Halda dolu Unruhe
11.2.2011 První část popisu mineralogie důlního revíru ležícího ve stínu mnohem slavnějšího Jáchymova
Boží Dar je nejvýše položená obec v Krušných horách, ležící na úpatí Klínovce, 4km s. od Jáchymova. Je to staré hornické městečko, ve kterém se dolovaly rudy stříbra od 16. století. Rudní revír se rozkládá asi na ploše 3x3 km, na plošine Neklidu a v jeho údolích
Fluorit, FOV 24x18 mm
Fluorit, FOV 24x18 mm
18.2.2012  Do témat byl přidán report Romana Grambličky z podzimní návštěvy lokality Boží Dar.
Po delším čase jsem na podzim pokračoval v průzkumu v oblasti Božího Daru v srdci Krušných hor. K mému překvapení byla v revíru Neklid částečně rozhrnuta jedna halda a na světlo se tak dostal nový materiál. Jak se dalo čekat, bylo v něm množství...
Aragonit "od rybníka", mocnost žíly 8cm
Aragonit "od rybníka", mocnost žíly 8cm
7.5.2009 (aktualizace 3.7.2015) Na původní lokalitě nedaleko Braňan u Mostu se toho už dnes moc najít nedá, proto jsem přidal další dva nedaleké výskyty aragonitu.
První lokalitou je zde opuštěný kamenolom, ležící u telekomunikačního vysílače pod obcí Braňany mezi Mostem a Bílinou. Vyskytuje se zde vláknitý a stébelnatý aragonit převážně bílé barvy v podobě žil o mocnosti od několika milimetrů do 10 cm.
18281311.jpg
26.3.2012  Přestože je Podkrušnohoří revírem hnědouhelným, kousek nad ním v Krušných Horách se nachází i ložisko černého uhlí.
U vjezdu do obce Brandov se nachází rozsáhlá halda bývalého černouhelného dolu Zdař Bůh (Glückauf), který byl v provozu od roku 1907 do roku 1924, kdy byl uzavřen v důsledku hospodářské krize v sousedním Německu
P1190660a.jpg
1.6.2015 K výzdobě dvou nejsvětějších míst Království českého bylo použito to nejkrásnější co se ve 14. století dalo v Českých zemích sehnat.
Přírodní památka Ciboušov se nachází v zalesněném svahu nad stejnojmennou obcí, přibližně 2 km od Klášterce nad Ohří. Důvodem k její ochraně je skutečnost, že se jedná o pozůstatky historické těžby polodrahokamů použitých k výzdobě kaple Svatého Kříže na Karlštejně a kaple Svatého Václava na Pražském hradě.
Copyright © Martin Virt 2007-2021, when no specific author is mentioned.
All rights reserved by authors, except when otherwise stated.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one